Okolí

Přírodní dominantou Mikulovska jsou vápencová bradla Pavlovských vrchů neboli Pálavy. Na svazích Pálavy svůj domov našla i řada chráněných rostlin a živočichů, pod nimi se skvěle daří zejména vinné révě. O mimořádném významu území svědčí status Chráněné krajinné oblasti, který Pálavě náleží již více než čtyřicet let, a také titul Biosférická rezervace UNESCO, udělený před více než třiceti lety.