Storno poplatky

  • v případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 21 dní před plánovaným příjezdem zavazuje se ubytovatel nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek
  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 20 až 14 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 30% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 13 až 8 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 40% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 7 až 3 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 60% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě dvou dní před plánovaným příjezdem nebo v den příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
  • splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných ubytovacích služeb
  • ale neváhejte se na nás obrátit, vše je o komunikaci a možnostech